1 2 3 4 5 6

فرش ایرانی

موزه فرش ایران Featured

موزه فرش ايران يکي از مهمترين موزه هاي ايران و از معتبرترين موزه هاي فرش جهان است.
در اين موزه که در سال 1356 افتتاح گرديده است انواع فاخري از فرش و دستبافته هاي
مناطق مهم قاليبافي ايران اعم از شهري روستايي و عشايري گردآوري شده است.

13 تیر 1392

فرش ایرانی

فرش ایرانی Featured

قدیمی‌ترین نمونهٔ قالی ایرانی که یافته شده قالیچه‌ای است با نقوش اصیل هخامنشی که در گور یخ‌زدهٔ یکی از فرمانروایان سکایی در درهٔ پازیریک در ۸۰ کیلومتری مغولستان بیرونی پیدا شده و قالی پازیریک نامیده می‌شود. پژوهشگران این قالی را از دست‌بافت‌های پارت‌ها و یا مادها می‌دانند.

The major classical centers of carpet production in Persia were in Tabriz (1500–1550), Kashan (1525–1650), Herat (1525–1650), and Kerman (1600–1650).

تاریخچهٔ بافت قالی (یا فرش) تا آنجا که دانسته شده‌است به هزارهٔ پنجم و ششم پیش از میلاد در آسیای مرکزی برمی‌گردد.