1 2 3 4 5 6

حضور سجاده فرش پانیذ در نمایشگاه پل شهرستان اصفهان

صنایع سجاده فرش پانیذ تولیدکننده و توزیع کننده انواع سجاده فرش شما را به بازدید از غرفه پانیذ واقع در سالن نقش جهان (شماره 3) غرفه 316 دعوت می نماید.


مکان: اصفهان، خ بزرگمهر، پل شهرستان
زمان: 25 الی 28 آبان

سجاده فرش پانیذ در نمایشگاه پل شهرستان اصفهان